Ads

Featured
Thông báo: Kể từ ngày hôm nay mình sẽ chuyển tất cả bài viết về Thủ thuật IT, Windows, Blogger... sang trang web http://yeah-vn.blogspot.com/
Các bạn có thể vào trang đó để tìm những gì bạn cần nha.
Thanks
23/12/2012

Something more - Nghị lực sống của Nick vujicic

Lyrics:

Sometimes I get so tired
Just trying to find a place, to lay my head
I look up to the sky
I feel the warmest light comfort me,
I've seen the great heights,
Reminding me....I'm alive
I don't wanna die, I don't wanna waste a nother day or night.
I know there's something more,
Than what we're living for,
I see it in the stars I feel it the shores,

I know there something,
I know there something more.

I think we're all afraid,
That we might be alone.
Alone down here
We all want to have some faith,
At least that's true in my case
To just believe,
I've seen the great heights,
Reminding me....I'm alive
I don't wanna die, I don't wannw waste a nother day or night.
I know there's something more,
Than what we're living for,
I see it in the stars I feel it the shores,
I know there something,
This world may crumble into the ocean,
It could all end tonight,
I undermined you!
Then tried to find you,
My only source of light,
Breathing I am...
Breathing I am...ALIVE!

(Nick siad:"When I was ten years old I tried to commit suicide, I had lost my hope. I tried to drown myself but I couldn't do it. God had a plan for my life, to give hope to other people through my story.")

I know there's something more,
I don't wanna die, I don't wannw waste a nother day or night.
I know there's something more,
Than what we're living for,
I see it in the stars I feel it the shores,
I know there's something more,
I don't wanna die, I don't wannw waste a nother day or night.
I know there's something more,
Than what we're living for,
I see it in the stars I feel it the shores,
I know there's something more,
I don't wanna die, I don't wannw waste a nother day or night.
I know there's something more,
Than what we're living for,
I see it in the stars I feel it the shores,
I know there's something more,
I know there's something...somethin g...something...some thing...

........ ........ ........ ........ ........

Nhiều khi tôi trở nên mỏi mệt
Chỉ muốn cố tìm một nơi, để cho tôi tựa đầu
Tôi tìm trên bầu trời cao kia
Và cảm thấy ánh sáng ấm áp nhất cho tôi
Tôi đã nhìn thấy những đỉnh cao tuyệt vời

Nhắc nhở tôi .... rằng tôi đang sống
Tôi không muốn chết đi, không muốn lãng thí thêm thời gian nữa
Tôi biết sẽ còn nhiều điều,
Hơn những gì mà ta đang sống
Tôi thấy điều đó trong những vì sao, tôi cảm nhận được những bến bờ

Tôi biết còn nhiều điều
Tôi biết còn nhiều điều hơn thế nữa.

Tôi nghĩ tất cả chúng ta đang sợ hãi
Rằng ta có thể cô đơn
Cô độc ở chốn này
Tất cả chúng ta muốn có những niềm tin,
Ít nhất đó là sự thật, như hoàn cảnh của tôi đây.
Chỉ để tin rằng

Nhắc nhở tôi .... rằng tôi đang sống
Tôi không muốn chết đi, không muốn lãng thí thêm thời gian nữa
Tôi biết sẽ còn nhiều điều
Hơn những gì mà ta đang sống
Tôi thấy điều đó trong những vì sao, tôi cảm nhận được những bến bờ

Tôi biết còn nhiều điều
Thế giới này có thể sụp đổ vào trong lòng đại dương,
Đêm nay tất cả đều có thể kết thúc
Tôi khiến bạn hao mòn
Rồi cố gắng tìm bạn
Nguồn sáng duy nhất của tôi
Tôi đang thở
Tôi đang thở... ĐANG CÒN SỐNG!

(Nick kể rằng: "Khi tôi mười tuổi, tôi đã cố tự tử, tôi đã đánh mất hy vọng, tôi đã cố ruồng bỏ bản thân nhưng tôi chẳng thể làm được, Chúa đã cho tôi một cuộc đời, mang hy vọng cho mọi người qua câu chuyện đời tôi ")

Cảm nhận bài viết

1 nhận xét:

» Bình luận cùng mình nhé...
» Không spam link, nếu spam sẽ bị chặn và nhận xét của bạn sẽ không được hiển thị.
» Bạn có thể sử dụng hình ảnh bên dưới để bài viết sinh động hơn.
+ Bạn hãy click vào hình bên dưới để lấy code.
+ Phải có khoảng trắng trước code thì hình mới hiển thị được.